Welkom op Beeldbank De Bevelanden. En ingang voor historische gegevens van de Bevelandse gemeenten!


BevolkingsregistersTot de Franse tijd in Nederland voor 1795 kende Nederland geen centraal overzicht van samenstelling en omvang van de bevolking. Vanaf 1811 werden er geboorte- huwelijks- en overlijdensakten opgemaakt. Hierin zit het verschil met het bevolkingsregister: de burgerlijke stand bevat akten met bepaalde momenten in iemands leven en het bevolkingsregister is een continu bijgehouden register van ingezetenen per woonplaats. Op 1 januari 1850 kregen de gemeenten de wettelijke plicht om een doorlopende bevolkingsregistratie bij te houden. Nadat in het begin van de twintigste eeuw het gebonden boek was verdwenen en de gezinskaart (losbladig systeem) was ingevoerd, werd in 1939 de persoonskaart ingevoerd. Per inwoner moest worden bijgehouden: de familienaam, de voornaam, het geslacht, positie van elk persoon in het gezin, geboortedatum en plaats, burgerlijke staat, kerkgenootschap, beroep, adres, datum van vestiging in de gemeente, vorige woonplaats, vertrek uit de gemeente, waarheen vertrokken, datum van overlijden. Na de gezinskaarten kwamen de persoonskaar-ten. De persoonskaarten waren een onderdeel van de bevolkingsregistratie tussen 1938 en 1994. Vanwege recht op de privacy zijn de persoonskaarten niet openbaar.


Laatst bijgewerkt: 04 maart 2015